Strona główna » Nie dotyczy » Artykuły » Praca » Doradzą jak się zaprezentować, napisać CV...

Doradzą jak się zaprezentować, napisać CV...

    A A A Drukuj
                                  
2014-07-30 12:40, ostatnia aktualizacja 4 lat temu

W Centrach Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Rzeszowie, Krośnie, Przemyślu, Tarnobrzegu i Stalowej Woli organizowane są warsztaty, podczas których doradcy będą uczyć efektywnych sposobów szukania pracy...

Podczas zajęć prowadzonych przez doradców zawodowych można przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą, opracować dokumenty aplikacyjne, nauczyć się szukać pracy poprzez różne dostępne formy, czy też uzyskać wiedzę na temat samozatrudnienia.

Oferta skierowana do osób bezrobotnych, poszukujących pracy, które ukończyły 18 lat. Zajęcia realizowane są w formie warsztatów grupowych.

Zainteresowani mogą również skorzystać z indywidualnych porad doradców zawodowych. Wszystkie usługi świadczone w Centrach są bezpłatne.

Pełna oferta Centrów znajduje sie na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie http://www.wup-rzeszow.pl/cipkz/?cPath=64//5

 „Autoprezentacja podczas rozmowy kwalifikacyjnej”
4 sierpnia 2014 r., CIiPKZ w Krośnie, godz. 10.00


Porada grupowa dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, absolwentów i studentów ze szczególnym uwzględnieniem osób do 24. roku życia oraz powyżej 50. roku życia. Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej osób poszukujących pracy w zakresie przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych.

Zapisy na zajęcia przyjmujemy do 1 sierpnia 2014 r. – osobiście w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krośnie przy ul. Lewakowskiego 27B, telefonicznie: 13 43 649 17 lub na adres poczty elektronicznej: ciz-krosno@wup-rzeszow.pl

„Zatrudnienie w Unii Europejskiej”
4 sierpnia 2014 r., CIiPKZ w Stalowej Woli, godz. 10.00


Udział w spotkaniu przygotuje uczestników do poszukiwania pracy za granicą. Doradcy zawodowi powiedzą w jaki sposób pozyskiwać oferty pracy za granicą, jak bezpiecznie korzystać z pośrednictwa prywatnych agencji zatrudnienia i jak kształtuje się zapotrzebowanie na pracowników w krajach UE.

Zapisy na zajęcia przyjmujemy do  3  sierpnia 2014 r. – osobiście w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Stalowej Woli ul. Staszica 15b, telefonicznie: 15 843 27 45 w godz. 7.30 - 15.30 lub na adres poczty elektronicznej: ciz-stalowawola@wup-rzeszow.pl

„Warsztaty „ABC obsługi komputera” dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy”
4 - 8 sierpnia 2014 r., CIiPKZ Przemyśl, godz. 10.00


Grupowe zajęcia aktywizacyjne przygotowujące do samodzielnej pracy przy komputerze. W programie podstawy obsługi Worda, Excela, Power Pointa.

Zapisy na zajęcia przyjmujemy do 28 lipca 2014 r. – osobiście w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Przemyślu, ul. Katedralna 5 lub telefonicznie: 16 678 22 70.

„Autoprezentacja podczas rozmowy kwalifikacyjnej”
6 sierpnia 2014 r., CIiPKZ w Tarnobrzegu, godz. 10.00


Grupowe zajęcia aktywizacyjne przygotowujące do efektywnej prezentacji własnej osoby, w tym w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Zajęcia służą poznaniu podstawowych technik i zasad autoprezentacji, znaczenia tzw. mowy ciała w komunikacji.

Zapisy na zajęcia przyjmujemy do 5 sierpnia 2014 r. – osobiście w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnobrzegu,  ul. 1 Maja 4a, telefonicznie: 15 822 15 94, wew. 318, 346 lub na adres poczty elektronicznej: ciz-tarnobrzeg@wup-rzeszow.pl

„Autoprezentacja podczas rozmowy kwalifikacyjnej”
7 sierpnia 2014 r., CIiPKZ w Krośnie, godz. 10.00


Grupowe zajęcia przygotowujące do efektywnej prezentacji własnej osoby. Zajęcia mają na celu poznanie m.in. podstawowych technik autoprezentacji, zasad skutecznego komunikowania się oraz roli i znaczenia mowy ciała.

Zapisy na zajęcia przyjmujemy do 6 sierpnia 2014 r. – osobiście w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krośnie przy ul. Lewakowskiego 27B, telefonicznie: 13 43 649 17 lub na adres poczty elektronicznej: ciz-krosno@wup-rzeszow.pl

„EURES - bezpieczne wyjazdy za granicę”
7 sierpnia 2014 r.,  CIiPKZ w Rzeszowie, godz. 9.00


Zajęcia informacyjne dotyczące zasad poszukiwania legalnej i bezpiecznej pracy za granicą oraz ofert w sieci EURES. W czasie spotkania zainteresowani będą mogli zasięgnąć informacji na temat świadczeń przysługujących osobom zatrudnionym za granicą.

Zapisy na zajęcia przyjmujemy do 5 sierpnia 2014 r. – osobiście  w  Centrum  Informacji i Planowania  Kariery Zawodowej w Rzeszowie, ul. Langiewicza 15 lub telefonicznie: 17 773 70 88.

„Rola zainteresowań, predyspozycji i umiejętności w wyborze zawodu”
 12 sierpnia 2014 r., CIiPKZ w Krośnie, godz. 10.00


Warsztaty autoprezentacji dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy, absolwentów szkół oraz osób młodych poszukujących pracy – ze szczególnym uwzględnieniem osób do 24. roku życia oraz powyżej 50. roku życia, mające na celu nabycie umiejętności świadomego kształtowania własnego wizerunku oraz poznanie technik autoprezentacji.

Zapisy na zajęcia przyjmujemy do 11 sierpnia 2014 r. – osobiście w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krośnie przy ul. Lewakowskiego 27B, telefonicznie: 13 43 649 17 lub na adres poczty elektronicznej: ciz-krosno@wup-rzeszow.pl

„Poszukiwanie pracy przez Internet”
13 sierpnia 2014 r., CIiPKZ w Tarnobrzegu, godz. 10.00


Praktyczne zajęcia grupowe przygotowujące do poszukiwania pracy z wykorzystaniem Internetu.

Zapisy na zajęcia przyjmujemy do 12 sierpnia 2014 r. – osobiście w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnobrzegu,  ul. 1 Maja 4a, telefonicznie: 15 822 15 94, wew. 318, 346 lub na adres poczty elektronicznej: ciz-tarnobrzeg@wup-rzeszow.pl

„Sprawne zarządzanie czasem”
19 sierpnia 2014 r.,  CIiPKZ w Rzeszowie, godz. 9.00


Zajęcia grupowe przygotowujące do skutecznego i efektywnego zarządzania czasem. W programie m.in. organizowanie pracy w oparciu o priorytety oraz metody walki z „rabusiami czasu”.

Zapisy na zajęcia przyjmujemy do 18 sierpnia 2014 r. – osobiście  w  Centrum  Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Rzeszowie, ul. Langiewicza 15 lub telefonicznie: 17 773 70 88.

 „Jak napisać cv i list motywacyjny”
19 sierpnia 2014 r., CIiPKZ w Tarnobrzegu, godz. 10.00


Spotkanie informacyjne, podczas którego uczestnicy nabędą umiejętność redagowania dokumentów aplikacyjnych niezbędnych przy ubieganiu się o pracę.

Zapisy na zajęcia przyjmujemy do 18 sierpnia 2014 r. – osobiście w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnobrzegu,  ul. 1 Maja 4a, telefonicznie: 15 822 15 94, wew. 318, 346 lub na adres poczty elektronicznej: ciz-tarnobrzeg@wup-rzeszow.pl

„Poszukiwanie pracy przez internet”
20 sierpnia 2014 r., CIiPKZ w Stalowej Woli, godz. 10.00


Zajęcia przygotowujące do samodzielnego korzystania z zasobów sieci w celu poszukiwania pracy. Uczestnicy zajęć nabędą umiejętności wyszukiwania ofert pracy w internecie i wysyłania dokumentów aplikacyjnych do pracodawców za pomocą poczty elektronicznej.

Zapisy na zajęcia przyjmujemy do 19  sierpnia 2014 r. – osobiście w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Stalowej Woli przy ul. Staszica 15b, telefonicznie: 15 843 27 45 w godz. 7.30–15.30 lub na adres poczty elektronicznej: ciz-stalowawola@wup-rzeszow.pl

„Warsztaty poszukiwania pracy”
21 sierpnia 2014 r., CIiPKZ w Krośnie, godz. 10.00


Porada grupowa dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, ze szczególnym uwzględnieniem osób młodych do 25. roku życia. Celem zajęć jest przygotowanie uczestników do samodzielnego, skutecznego i efektywnego poszukiwania pracy.

Zapisy na zajęcia przyjmujemy do 20 sierpnia 2014 r. – osobiście w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krośnie przy ul. Lewakowskiego 27B, telefonicznie: 13 43 649 17 lub na adres poczty elektronicznej: ciz-krosno@wup-rzeszow.pl

„Zanim podejmiesz pracę”
22 sierpnia 2014 r., CIiPKZ w Krośnie, godz. 10.00

 
Porada grupowa dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy, ze szczególnym uwzględnieniem absolwentów szkół oraz osób młodych poszukujących pracy po raz pierwszy. Uczestnicy nabędą wiedzę na temat wad i zalet poszczególnych form zatrudnienia oraz zapoznają się z wybranymi elementami prawa pracy ułatwiającymi kontakt z potencjalnym pracodawcą.

Zapisy na zajęcia przyjmujemy do 21 sierpnia 2014 r. – osobiście w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krośnie przy ul. Lewakowskiego 27B, telefonicznie: 13 43 649 17 lub na adres poczty elektronicznej: ciz-krosno@wup-rzeszow.pl
 
„Niepełnosprawny na rynku pracy”
26 sierpnia 2014 r., CIiPKZ w Rzeszowie, godz. 9.00


Zajęcia informacyjne, których celem jest przedstawienie m.in sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy, a także pomoc w zdobyciu wiedzy nt. możliwości i szans na podjęcie zatrudnienia. Uczestnicy zajęć otrzymają informacje nt. instytucji  wspierających osoby z niepełnosprawnością.

Zapisy na zajęcia przyjmujemy do 25 sierpnia 2014 r. – osobiście  w Centrum  Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Rzeszowie, ul. Langiewicza 15 lub telefonicznie: 17 773 70 88.

„Metody i techniki kontroli stresu”
27 sierpnia 2014 r., CIiPKZ w Tarnobrzegu, godz. 10.00


Zajęcia grupowe dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy. W programie omówienie znaczenia stresu w codziennym życiu, określenie cech osobowości w kontekście reagowania w sytuacjach trudnych, psychotesty określające typ temperamentu. Ocena objawów nasilenia stresu, poznanie strategii radzenia sobie ze stresem.

Zapisy na zajęcia przyjmujemy do 26 sierpnia 2014 r. – osobiście w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnobrzegu,  ul. 1 Maja 4a, telefonicznie: 15 822 15 94,wew. 318, 346 lub na adres poczty elektronicznej: ciz-tarnobrzeg@wup-rzeszow.pl 
 
 

Artykuł dodał:
cytacik Napisz wiadomość
Oceń artykuł


Ostatnio przeglądający
 
cytacik Napisz wiadomość
4 lat temu