Ponad 56 mln zł dofinansowania na modernizację oczyszczalni ścieków

A A A Drukuj
2017-02-28 11:39

„Budowa suszarni mechanicznej osadów wraz z modernizacją obiektów Oczyszczalni Ścieków i rozbudową sieci kanalizacyjnej Miasta Rzeszowa” to przedsięwzięcie, które będzie kosztowało prawie 115 mln zł.

W siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została podpisana umowa z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie. Beneficjenta reprezentował Robert Nędza, Prezes Zarządu, a ze strony Narodowego Funduszu obecny był Kazimierz Kujda, Prezes Zarządu. To setna umowa, którą NFOŚiGW zrealizuje w ramach unijnego działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.

„Budowa suszarni mechanicznej osadów wraz z modernizacją obiektów Oczyszczalni Ścieków i rozbudową sieci kanalizacyjnej Miasta Rzeszowa” to przedsięwzięcie, które będzie kosztowało prawie 115 mln zł, z czego ponad 56 mln zł dofinansowania wypłaci z kasy Unia Europejska. Okres realizacji inwestycji zakończy się w IV kwartale 2022 r.

W ramach projektu zaplanowano budowę suszarni mechanicznej osadów ściekowych wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków, która obejmuje: modernizację ciągu przeróbki osadów ściekowych w celu zmniejszenia ilości i poprawy struktury osadów, budowę instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków, rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej, modernizację magistrali wodociągowej oraz modernizację zbiorników wody pitnej w Rzeszowie. Zaplanowano także wykonanie i wdrożenie modelu hydraulicznego sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Przewidywany efekt rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje przebudowę oczyszczalni ścieków komunalnych, w tym w zakresie zagospodarowania osadów ściekowych, a także 11 km wybudowanej kanalizacji sanitarnej oraz 4,31 km przebudowanej sieci wodociągowej. Z kolei efekt ekologiczny projektu – rozumiany jako wielkość ładunku ścieków poddanych ulepszonemu oczyszczaniu – to 170 RLM oraz 1 tys. Mg/rok suchej masy komunalnych osadów ściekowych poddawanych procesom przetwarzania.

(UM Rzeszów)