Strona główna » Nie dotyczy » Artykuły » Podatki i prawo » Kiedy należy nam się odszkodowanie a kiedy ...

Kiedy należy nam się odszkodowanie a kiedy zadośćuczynienie?

    A A A Drukuj
                                  
2017-02-15 11:00

Pojęcie odszkodowania i zadośćuczynienia powszechnie uważa się za analogiczne jednak w rzeczywistości rozstrzygają one o dwóch odmiennych kwestiach.

Dlatego warto zapoznać się z dokładną definicją tych terminów oraz jaka jest różnica pomiędzy odszkodowaniem a zadośćuczynieniem i kiedy mamy prawo ubiegać się o odszkodowanie a kiedy o zadośćuczynienie?

Różnica w definicji

Podstawowa różnica między tymi dwoma pojęciami jest następująca: odszkodowanie otrzymujemy w celu zrekompensowania szkody majątkowej, a zadośćuczynienie szkody niemajątkowej. Istotnym faktem jest iż, odszkodowanie przysługuje w dwóch wypadkach, szkody w mieniu i na skutek uszczerbku na zdrowiu fizycznym, a zadośćuczynienie należne jest jedynie w przypadku wyrządzenia szkody na osobie. Jednakże na skutek tragicznego wypadku możemy ubiegać się jednocześnie o odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Charakterystyka odszkodowania

Odszkodowanie jest świadczeniem, które ma na celu naprawienie szkód o charakterze wymiernym i materialnym. W sytuacji gdy nasze mienie zostało uszkodzone lub zniszczone w łatwy sposób możemy określić jego wartość i domagać się rekompensaty finansowej za naprawę szkody. Jednak że prawo przewiduje również sytuację gdzie poszkodowany na skutek wyrządzonej szkody traci korzyści które by osiągną, jeśli do powstania szkody by nie doszło.

Dla przykładu, jeżeli poszkodowany posiada jednoosobową firmę transportową z samochodem i ten samochód ulegnie uszkodzeniu lub zniszczeniu na skutek kolizji bądź wypadku, który nie powstał z jego winy, może ubiegać się o odszkodowanie za zniszczone mienie. Może również żądać rekompensaty za uszczerbek na zdrowiu (gdy odniósł obrażenia fizyczne) oraz dodatkowych środków pieniężnych za brak możliwości zarobku przez czas w jakim samochód będzie niezdolny do użytku.

Więcej o odszkodowaniu https://dajemyrade.pl/artykul/odszkodowanie-za-smierc-bliskiej-osoby-w-wypadku

A co z zadośćuczynieniem?

Kiedy możemy ubiegać się o zadośćuczynienie? Wtedy gdy szkoda jaką ponieśliśmy ma na celu kompensatę poczucia krzywdy, cierpień psychicznych i fizycznych, będących następstwem wypadku.

Dla przykładu, w sytuacji analogicznej jak przy odszkodowaniu, gdy  następstwem wypadku były uszczerbek na zdrowiu psychofizycznym ( trauma, strach przed prowadzeniem pojazdu, depresja czy też odczuwanie ciągłego bólu) który uniemożliwia nam normalne funkcjonowanie – wtedy możemy żądać zadośćuczynienia. Dotyczy ono szkód niewymiernych - stopnia cierpienia nie jesteśmy przecież w stanie obliczyć w oparciu o „ standardowy przelicznik”. W procesie o zadośćuczynienie wysokość kwoty jaką otrzymuje poszkodowany dokonuje się w oparciu o analizę indywidualnej sytuacji poszkodowanego.

Jak widać, zadośćuczynienie i odszkodowanie łączy tylko to, że mają na celu naprawienie skutków jakiegoś zdarzenia, które doprowadziło do szkody. Dopiero staranne ustalenie naruszonego dobra pozwoli ustalić, który rodzaj rekompensaty będzie mógł być zastosowany.

Dodatkowe informacjie na temat jak dochodzić odszkodowania i zadośćuczynienia https://dajemyrade.pl/artykul/samodzielnie-czy-z-pomoca-posrednika-jak-zglosic-szkode-osobowa-i-dochodzic-odszkodowania-z-oc-sprawcy 
 
 

Artykuł dodał:
hej Napisz wiadomość
Oceń artykuł


Ostatnio przeglądający
 
hej Napisz wiadomość
1 rok temu