Strona główna » Nie dotyczy » Artykuły » Podkarpacie » Policjanci sprawdzili oznakowanie dróg w okolicach ...

Policjanci sprawdzili oznakowanie dróg w okolicach szkół

    A A A Drukuj
                                  
2017-08-30 12:04

Podkarpaccy policjanci zakończyli przegląd dróg przed rozpoczynającym się niebawem rokiem szkolnym. W ramach działań „Bezpieczna droga do szkoły” sprawdzali stan infrastruktury drogowej na placach i terenach szkół.

Każdego roku, jeszcze przed zakończeniem wakacji, policjanci podejmują działania, które mają poprawić stan bezpieczeństwa w okolicach szkół. Przegląd dróg, przeprowadzony przez podkarpackich policjantów, zakończył się wczoraj.

Funkcjonariusze skontrolowali między innymi właściwe oznakowanie przejść dla pieszych, znaki drogowe informujące o znajdującej się w pobliżu szkole oraz stan urządzeń zabezpieczających na drogach w rejonach szkół i przedszkoli. O stwierdzonych nieprawidłowościach i uchybieniach policjanci poinformowali zarządców poszczególnych dróg, którzy zobowiązali się do ich niezwłocznego usunięcia.

Najczęściej ujawniane nieprawidłowości:

Znaki pionowe - umieszczone zbyt nisko, niezgodnie ze szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

Braki w oznaczeniu pionowym tj.:
    brak tabliczek pod znakiem D-6 „przejście dla pieszych”,
    brak znaków A-17 „dzieci”,
    brak znaków T-27 „przejście dla pieszych szczególnie uczęszczane przez dzieci” w wieku od 7 do 15 lat, przede wszystkim w pobliżu szkół,
    niewidoczne znaki z powodu zasłaniających je drzew,
    zamalowane znaki,
    ograniczenie prędkości. 
 
 

Artykuł dodał:
hej Napisz wiadomość
Oceń artykuł


Ostatnio przeglądający
 
hej Napisz wiadomość
6 miesięcy temu