Strona główna » Nie dotyczy » Artykuły » Edukacja » Rozszerzenie działalności Fundacji Wspierania ...

Rozszerzenie działalności Fundacji Wspierania Edukacji Doliny Lotniczej

    A A A Drukuj
                                  
2018-01-29 15:05

W piątek 26 stycznia Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza podpisała umowę o współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim.

Współpraca obejmować będzie działania w zakresie promocji nauk ścisłych, w szczególności nauk technicznych. 

Z ramienia Fundacji umowę o współpracy podpisał  prezes Marek Darecki, natomiast z drugiej strony reprezentujący Uniwersytet Rzeszowski, Prorektor ds. Studenckich  i Kształcenia, dr hab. Wojciech Walat, prof. UR. Sygnatariusze umowy za cel swoich wspólnych działań stawiają sobie zwiększenie popularności nauk ścisłych wśród dzieci i młodzieży oraz zachęcanie młodych ludzi do wybierania takich kierunków na swojej ścieżce edukacyjnej.

Prezes Fundacji wyraził nadzieję, że współpraca z Uniwersytetem Rzeszowskim, stworzy nowe możliwości rozwoju dla działalności prowadzonej przez Fundację.

- Przyjmujemy z wielką nadzieją wizję bliskiej współpracy nauka – przemysł, zaprezentowaną przez władze Uniwersytetu Rzeszowskiego. Cieszy nas również pełne zrozumienie wagi pracy z dziećmi i młodzieżą. Fundacja wraz URz zadba o to, aby pomóc młodym ludziom przygotować się lepiej do wyzwań wynikających z IV rewolucji technologicznej, która do nas dociera w tak szybkim tempie – powiedział podczas spotkania prezes Marek Darecki.

- W imieniu społeczności Uniwersytetu Rzeszowskiego z ogromną radością i optymizmem przyjmuję Dziecięcy Uniwersytet Techniczny w poczet instytucji promujących uczenie się dyscyplin technicznych już przez najmłodszych – mówił prorektor Wojciech Walat. - Mam nadzieję, że dzięki temu pojawią się w przyszłości wielcy inżynierowie naszego środowiska uniwersyteckiego i Doliny Lotniczej – dodaje.

W związku z poszerzeniem zakresu działań Fundacji Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza oraz podpisaniem umowy współpracy pomiędzy Fundacją  i Uniwersytetem Rzeszowskim,  dotyczącej prowadzenia zajęć dydaktycznych dla dzieci z wykorzystaniem infrastruktury Uniwersytetu Rzeszowskiego, strony zgodnie ustaliły, że zajęcia te będą odbywać się pod nazwą „Dziecięcy Uniwersytet Techniczny”.

Zakres merytoryczny zajęć „Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego” będzie tożsamy z zajęciami prowadzonymi przez Fundację do tej pory pod nazwą „Politechnika Dziecięca”. 
 
 

Artykuł dodał:
hej Napisz wiadomość
Oceń artykuł


Ostatnio przeglądający
 
hej Napisz wiadomość
25 dni temu