Strona główna » Nie dotyczy » Artykuły » Giełda, fundusze » Umiarkowany optymizm dla branży IT

Umiarkowany optymizm dla branży IT

    A A A Drukuj
                                  
2012-11-22 10:08

Najnowszy raport biura badawczo-analitycznego DiS odnoszący się do kondycji w Polsce spółek informatycznych i telekomunikacyjnych po pierwszym półroczu 2012 potwierdził przewidywane wcześniej ochłodzenie koniunktur.

Pierwsza połowa roku 2012 zaczęła się dla polskiej branży IT tylko umiarkowanie optymistycznie. Dynamika pierwszego półrocza 2012 r. była dwucyfrowa na rynkach zagranicznych, ale jednocyfrowa na rynkach krajowych. Umiarkowane tempo wzrostu wynikło nie tylko z ożywienia gospodarczego, ale także z osłabienia złotego względem dolara.

Wartość rynku IT w badanym okresie wzrosła nieco ponad 8% w cenach bieżących, w złotych. Brak ożywienia szczególnie jednoznacznie potwierdzany jest zachowaniem rynków branżowych, których wartość w wielu przypadkach spadała. O ile w ocenach DiS tempo rozwoju krajowego rynku IT w 2011 roku wyniosło zaledwie 5,1%, to obecny wzrost nie jest specjalnie wysoki, gdyż jednocześnie pierwsze półrocze było okresem wzrostu kursów dwóch najważniejszych walut światowych względem złotego.

Przez kilka ostatnich lat w przychodach polskich firm informatycznych z kwartału na kwartał rośnie udział sprzedaży zagranicznej IT. Szczegółowe badania potwierdziły, że w pierwszej połowie 2012 r. sprzedaż zagraniczna realizowana przez polskie firmy nadal przekracza 30% ich sprzedaży ogółem, z wyraźną tendencją wzrostową.

Telekomunikacja

Pierwsza połowa roku 2012 w Polsce była też ciągle okresem spadków na rynku telekomunikacji. W ocenach DiS wartość rynku telekomunikacji ogółem w pierwszym półroczu 2012 r. spadła o 0,2%. Jednocześnie w badanym półroczu wartość rynku telefonii komórkowej wzrosła o ok. 3%, natomiast telefonii stacjonarnej spadła o 6,7%. Na rynku telekomunikacyjnym utrzymało się natomiast w tempie dwucyfrowym tempo zmian w obszarze transmisji danych.

Słowo o biurze DiS:
firma działa od 1995 r. jako niezależna agencja badawcza. Specjalizuje się w opracowaniach poświęconych zastosowaniom informatyki w różnych dziedzinach gospodarki. W dorobku firmy znajduje się ponad sto edycji różnych raportów i analiz przygotowywanych zarówno dla branżowych grup odbiorców jak i na zlecenia indywidualne, Wśród raportów branżowych występują takie serie jak: Informatyczne Systemy Bankowe, Ogólnopolski Katalog Oprogramowania Komercyjnego, Rynek Oprogramowania i Usług, Krajowe i zagraniczne systemy ERP, kwartalne analizy wyników finansowych polskiego rynku IT, a ponadto rozliczne raporty, np. dotyczące outsourcingu BPO/SSC w regionie CEE, systemów SFA/FFA, narzędzi CMMS/EAM, informatyzacji w sektorze publicznym, telekomunikacji, energetyce, ubezpieczeniach oraz handlu. 
 
 

Artykuł dodał:
cytacik Napisz wiadomość
Oceń artykuł


Ostatnio przeglądający
Brak wyników.