Strona główna » Nie dotyczy » Artykuły » Praca » Wynagrodzenie brutto a wynagrodzenie netto

Wynagrodzenie brutto a wynagrodzenie netto

    A A A Drukuj
                                  
2017-09-19 23:14

W umowie o pracę widnieje zwykle kwota wynagrodzenia brutto.

W umowie o pracę widnieje zwykle kwota wynagrodzenia brutto. W zależności od rodzaju umowy odlicza się od niej zaliczkę na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Pensja – różnica pomiędzy wartością brutto i netto

Od wynagrodzenia, jakie otrzymujemy na podstawie umowy o pracę oraz umowy-zlecenia, odlicza się składki na ubezpieczenia społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne. Wysokość potrącanych kwot to:
•    9,76% wynagrodzenia brutto – składka emerytalna,
•    6,5% wynagrodzenia brutto – składka rentowa,
•    2,45% wynagrodzenia brutto – składka chorobowa,
•    9% wynagrodzenia pomniejszonego o składki na ubezpieczenie społeczne – składka zdrowotna.

Ze środków pracownika w całości jest finansowana wyłącznie składka chorobowa i zdrowotna. Zasady podlegania ubezpieczeniom ZUS wynikają z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19981370887

Od pensji potrąca się również zaliczkę na podatek dochodowy. O ile nie każda umowa jest obciążona składkami ZUS, o tyle zawsze musimy zapłacić podatek. Kwota, jaką należy systematycznie płacić, to najczęściej 18,32% przychodu zmniejszonego o składki na ubezpieczenie społeczne. Zasady ustalania wysokości zaliczki znajdują się w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910800350.   

Koszty zatrudnienia pracownika
Zatrudniając pracownika, pracodawca ponosi koszt w wysokości wynagrodzenia brutto oraz dodatkowo ok. 20% tej kwoty.
Zatrudniający musi płacić składki w wymiarze:
•    9,76% wynagrodzenia brutto – składka emerytalna,
•    6,5% wynagrodzenia brutto – składka rentowa,
•    0,4-3,6% wynagrodzenia brutto – składka wypadkowa,
•    2,45% wynagrodzenia brutto – składka na Fundusz Pracy,
•    0,1% wynagrodzenia brutto – składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Najwięcej kosztuje pracodawcę pozostawanie z podwładnym w stosunku pracy. Umowa o pracę jest w pełni oskładkowana.

Dokładne informacje na temat kosztów związanych z zatrudnieniem można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju: https://www.biznes.gov.pl/przedsiebiorcy/biznes-w-polsce/rozliczam-podatki/ksiegowosc/koszt-zatrudnienia-pracownika-na-etacie.  Relatywnie tanie jest zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o dzieło, ponieważ w tym przypadku obowiązek opłacania składek ZUS zachodzi tylko w dwóch przypadkach:
•    gdy zawiera się umowę z własnym pracodawcą,
•    gdy umowa jest realizowana na rzecz pracodawcy.

Obliczanie wynagrodzenia netto
Na rozmowie kwalifikacyjnej potencjalny pracodawca zwykle podaje wysokość płacy brutto. Po ustaleniu różnicy pomiędzy kwotą wynagrodzenia brutto i netto możemy stwierdzić, czy dana praca nam się opłaca. Choć w firmie, w której jesteśmy zatrudnieni, ważne są również inne kwestie, takie jak atmosfera czy możliwości rozwoju, wysokość płac również ma duże znaczenie. Chcąc uniknąć żmudnych obliczeń lub zweryfikować otrzymane wyniki, możemy skorzystać z kalkulatora wynagrodzeń Pracuj.pl: https://kariera.pracuj.pl/kalkulator-wynagrodzen/ 
 
 

Artykuł dodał:
hej Napisz wiadomość
Oceń artykuł


Ostatnio przeglądający
 
hej Napisz wiadomość
7 miesięcy temu