Strona główna » Nie dotyczy » Artykuły » Nieruchomości » Wyprawka szkolna 2012. Od 180 do 352 zł

Wyprawka szkolna 2012. Od 180 do 352 zł

    A A A Drukuj
                                  
2012-07-26 09:17, ostatnia aktualizacja 6 lat temu

- Od 180 do 352 zł – taką kwotę na zakup podręczników mogą otrzymać rodzice uczniów niepełnosprawnych i tych, którzy są w trudnej sytuacji materialnej – informuje Małgorzata Oczoś, rzecznik prasowy wojewody.

Na Podkarpaciu pomocą w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” objętych zostanie ponad 32 tysiące dzieci.

Z wstępnych danych szacunkowych przekazanych przez podkarpackie gminy dofinansowanie do zakupu podręczników otrzyma 28 880 uczniów klas I-IV szkół podstawowych i pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych oraz 3 165 dzieci niepełnosprawnych. Dane mogą ulec zmianie, ponieważ do połowy września samorządy mają przesłać do Podkarpackiego Kuratorium Oświaty ostateczne informacje w zakresie liczby uczniów, którzy mogą skorzystać z pomocy. Wojewoda podkarpacki Małgorzata Chomycz-Śmigielska wystąpiła do ministra finansów o zabezpieczenie środków na realizację programu w regionie, a pierwsza transza przyznanej pomocy wynosi 4,8 mln zł.

W tym roku programem będą objęci uczniowie rozpoczynający edukację szkolną w klasach I-IV szkoły podstawowej, klasach I-IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasie I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, klasie IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasie IV ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie I liceum plastycznego lub klasie I albo VII ogólnokształcącej szkoły baletowej.

Programem będą także objęci uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Dofinansowanie zakupu podręczników wyniesie:

Do kwoty 180 zł:

•    dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej
•    dla uczniów klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia
•    dla uczniów niepełnosprawnych: klas I-III szkoły podstawowej, klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia

Do kwoty 210 zł:

•    dla uczniów klas IV szkoły podstawowej
•    dla uczniów klasy IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz uczniów klasy I ogólnokształcącej szkoły baletowej
•    dla uczniów niepełnosprawnych: klas IV-VI szkoły podstawowej, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klas I-III ogólnokształcącej szkoły baletowej
Do kwoty 325 zł:
•    dla uczniów niepełnosprawnych gimnazjum
•    dla uczniów niepełnosprawnych: klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas I-III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły baletowej

Do kwoty 352 zł:

•    dla uczniów klasy I szkoły ponadgimnazjalnej
•    dla uczniów klasy IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia
•    dla uczniów klasy IV ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych
•    dla uczniów klasy I liceum plastycznego
•    dla uczniów klasy VII ogólnokształcącej szkoły baletowej
•    dla uczniów niepełnosprawnych: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, klas II-III liceum profilowanego, technikum, klas II-III uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, klas II-III technikum uzupełniającego, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, liceum plastycznego, klas VII-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej 
 
 

Artykuł dodał:
cytacik Napisz wiadomość
Oceń artykuł


Ostatnio przeglądający
 
cytacik Napisz wiadomość
6 lat temu