REGULAMIN OGŁOSZEŃ portalu hej.rzeszow.pl

 

§ 1

Regulamin wyświetlania bezpłatnych ogłoszeń na portalu internetowym hej.rzeszow.pl

1. Zamieszczanie bezpłatnych ogłoszeń na portalu internetowym hej.rzeszow.pl jest dokonywane w oparciu o niniejszy regulamin.

2. Administrator portalu hej.rzeszow.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń.

3. Za zamieszczenie ogłoszenia, które nie jest zgodne z prawem lub zasadami współżycia społecznego odpowiedzialność ponosi osoba zlecająca zamieszczenie ogłoszenia.

4. Ogłoszeniodawcą może być wyłącznie pełnoletnia osoba prywatna.

5. Firmy i przedsiębiorstwa  mogą publikować swoje ogłoszenia wyłącznie w kategorii „Dam pracę”


§ 2

Niedozwolone jest zamieszczenie ogłoszeń dotyczących:

1. Towarów pochodzących z kradzieży lub wprowadzonych do obrotu niezgodnie z obowiązującym prawem

2. Narkotyków i materiałów pornograficznych

3. Towarów stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego

4. Organów ludzkich lub zwierzęcych

5. Ogłoszeń mających na celu niepokojenie osób trzecich

6. Produktów farmakologicznych, także tych dopuszczonych do obrotu pozaaptecznego.

7.Ogłoszeń w dziale NIERUCHOMOŚCI  nie mogą zamieszczać firmy oraz podmioty gospodarcze(biura, pośrednicy), które w ramach swej działalności gospodarczej zajmują się  sprzedażą oraz  obrotem nieruchomościami.

8. Firmy oraz podmioty gospodarcze (biura, pośrednicy), które w ramach swej działalności gospodarczej zajmują się  sprzedażą oraz  obrotem nieruchomościami mają możliwość emisji ogłoszeń promowanych wyłącznie w dziale  BIURA NIERUCHOMOŚCI.

9. Ogłoszeniodawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szeroko pojętą treść umieszczonego ogłoszenia, w szczególności za prawdziwość, rzetelność jego treści, a także zgodność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

10. Ogłoszenia niezgodne z regulaminem ogłoszeń promowanych będą usuwane z ogłoszeń promowanych i/lub całkowicie kasowane z portalu. Opłata nie będzie zwracana.


§3

Administrator portalu hej.rzeszow.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za:

1. Treść ogłoszeń oraz linki do zasobów ujętych w treści ogłoszenia

2. Zamieszczenie przez użytkowników danych niezgodnych z prawdą lub podanie danych fałszywych

3. Za to, w jaki sposób, ani do jakich celów dane zamieszczone w portalu hej.rzeszow.pl zostaną wykorzystane

4. Funkcjonowanie serwisu i wynikłe z tego faktu komplikacje.


§ 4

Administrator Portalu hej.rzeszow.pl zastrzega sobie prawo do:

1. Usuwania ogłoszeń niezgodnych z prawem oraz niniejszym regulaminem

2.Usuwanie ogłoszeń dodawanych wielokrotnie oraz dodawanych wielokrotnie w różnych kategoriach

3. Usuwania ogłoszeń naruszających normy moralne, dobre obyczaje, godność człowieka, uczucia religijne, przekonania polityczne oraz związanych z dyskryminacją rasową lub płciową

4. Usuwania ogłoszeń, których treść odsyła do konkurencyjnych pism, internetowych serwisów ogłoszeniowych, bądź innych, konkurencyjnych dla portalu hej.rzeszow.pl nośników informacji.

5. Usuwania ogłoszeń w sytuacji określonej prawem prasowym, jak również wtedy gdy ich treść pozostaje w sprzeczności z linią programową i charakterem portalu hej.rzeszow.pl

6. Usuwania ogłoszeń zamieszczanych w nieprawidłowych kategoriach lub zmiany kategorii publikowanego ogłoszenia

7. Usuwania ogłoszeń, których czytelność utrudnia lub uniemożliwia przeglądanie serwisu

8. Usuwania ogłoszeń po okresie 30 dni o daty ich publikacji.

9. Wykorzystywania adresów e-mail do działań marketingowych prowadzonych przez Portal hej.rzeszow.pl

10. Edycji i usuwania ogłoszeń bez podania przyczyny

11. Modyfikowania niniejszego regulaminu

12. Czasowego przerywania pracy serwera

13. Zaprzestania świadczenia usług ogłoszeniowych.

14. Korzystanie z działu Ogłoszenia Portalu hej.rzeszow.pl jest równoznaczne z akceptacją tego regulaminu.


§ 5

1.    Użytkownik publikując ogłoszenia oświadcza, że uważnie przeczytał treść anonsu przed publikacją, nie podaje danych  osobowych wrażliwych i WYRAŻA ZGODĘ na przetwarzanie swoich danych osobowych!

2.    Użytkownik publikując ogłoszenia oświadcza, że rozumiem, iż administratorem danych osobowych jest firma hejgrupa Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu, ul. Przemysłowa 2, biuro@hejgrupa.pl.

3.    Użytkownik publikując ogłoszenia oświadcza, że rozumie, iż przetwarzanie jego danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym. Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej.

4.    Użytkownik publikując ogłoszenia oświadcza, że rozumie, iż osiadam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych. Mam prawo zażądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Kontakt w sprawie zarządzania danych osobowych: redakcja@hej.rzeszow.pl.

 5.    Użytkownik publikując ogłoszenia oświadcza, że rozumie, iż podanie danych osobowych na stronie internetowej hej.rzeszow.pl jest dobrowolne, podstawą przetwarzania danych jest jego DOBROWOLNA ZGODA, ma wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia, ma prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez usunięcie konta w hej.rzeszow.pl / zmiany ustawień przeglądarki / usunięcie ogłoszenia/ przesłanie takiego wniosku na adres redakcja@hej.rzeszow.pl.

6.    Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie DO przez administrację portalu hej.rzeszow.pl i jego Zaufanych Partnerów oznacza brak możliwości korzystania z hej.rzeszow.pl i opuszczenie tej strony.  Kontakt w sprawie zarządzania danych osobowych: redakcja@hej.rzeszow.pl.


Mielec, 22 lipca 2020
Aktualizacja: 06.10.2020