Zamknij
REKLAMA
Samodzielne prowadzenie ksiąg rachunkowych spółek prawa handlowego, KPiR; wprowadzanie dokumentów do systemu księgowego; sporządzanie deklaracji oraz prowadzenie dokumentacji podatkowej; znajomość oprogramowania ASSECO WAPRO FAKIR, KAPER; ewidencja środków trwałych; transakcje walutowe; sporządzanie raportów i zestawień na potrzeby wewnętrzne spółki; kontrola i weryfikacja dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym; bieżąca analiza, weryfikacja i uzgadnianie kont oraz zapisów księgowych; dbanie o prawidłowy obieg dokumentów zgodnie z wewnętrznymi procedurami; kontakty i współpraca z instytucjami zewnętrznymi; znajomość przepisów rachunkowych, podatkowych oraz zagadnień ZUS; Samodzielność, komunikatywność, zaangażowanie i staranność.
StPr/21/0663
data rozpoczęcia pracy od 15.03.2021
wynagrodzenie od od 4 000 PLN

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie ogłasza nabór do służby przygotowawczej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie na stanowisko: STAŻYSTA. Link do ogłoszenia znajduje się na stronie: http://www.gov.pl/web/kmpsp-rzeszow/nabor
StPr/21/0669
data rozpoczęcia pracy od 01.04.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

do uzgodneinia
StPr/21/0668
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

do uzgodnienia
StPr/21/0665
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2021
wynagrodzenie od od 18,3 PLN

przyjmowanie oraz realizacja zamówień z innych działów, - poszukiwanie dostawców oraz negocjacje cenowe, - weryfikacja dokumentacji zamówień, - współpraca w zakresie ISO, - współpraca w zakresie RODO, - współpraca z sanepidem, - kontrola, realizacja oraz zestawienie arkuszy inwentaryzacyjnych, - sprawowanie kontroli nad stosowaną polityką flotową, - nadzór nad kasami fiskalnymi oraz terminalami płatniczymi,, - prowadzenie dokumentacji działu, - transport pomiędzy placówkami, - obsługa systemów informatycznych, wprowadzanie i aktualizacja danych, - inne zadania związane z pracą działu techniczno/logistycznego, - przeprowadzanie kontroli.
StPr/21/0666
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Do obowiązków osoby zatrudnionej należeć będzie: - utrzymanie czystości na terenie obiektu; - prace zlecone przez bezpośredniego przełożonego.
StPr/21/0678
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

WYMIANA OPON, NAPRAWA OPON , NAPRAWA FELG ITP.
StPr/21/0679
data rozpoczęcia pracy od 15.03.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

przyjmowanie i rozkładanie towaru, kompletacja towaru, przygotowanie towaru do wydania, prace magazynowe
StPr/21/0677
data rozpoczęcia pracy od 26.02.2021
wynagrodzenie od od 3 200 PLN

• Utrzymanie stanu czystości na terenie firmy • Sprzątanie biurowców, hal produkcyjnych oraz pomieszczeń socjalnych • Obsługa maszyny myjącej
StPr/21/0672
data rozpoczęcia pracy od 15.03.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

- OPRACOWYWANIE DOKUMENTACJI PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH, TWORZENIE INSTRUKCJI, PROCEDUR DOT. PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ ORGANIZACJI STANOWISK PRACY; - OPTYMALIZACJA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH W OBSZARZE WTRYSKU, WYTŁACZANIA, WYLEWANIA USZCZELKI (EFEKTYWNOŚĆ, BRAKI, FAZY CYKLU PRODUKCJI); - WDRAŻANIE USPRAWNIEŃ PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH I POPRAWA PRODUKTYWNOŚCI; - INICJOWANIE I NADZÓR ZMIAN TECHNOLOGICZNYCH ORAZ MATERIAŁOWYCH MAJĄCYCH NA CELU POPRAWĘ JAKOŚCI ORAZ WYDAJNOŚCI PRODUKCJI; - WSPÓŁPRACA Z INNYMI DZIAŁAMI W CELU DOSKONALENIA REALIZOWANYCH PROCESÓW; - ROZWIĄZYWANIE BIEŻĄCYCH PROBLEMÓW TECHNOLOGICZNCH POWSTAŁYCH PODCZAS PROCESU PRODUKCJI; - NADZÓR NAD WYKONANIEM EWENTUALNYCH PROTOTYPÓW, TESTOWANIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ ORAZ WDRAZANIE PROJEKTÓW DOTYCZĄCYCH NOWYCH WYROBÓW;
StPr/21/0673
data rozpoczęcia pracy od 29.03.2021
wynagrodzenie od od 18,3 PLN

REKLAMA