Zamknij
REKLAMA
czynności pielegniarskie
StPr/21/2539
data rozpoczęcia pracy od 18.06.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

farbowanie włosów, wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych, dbanie o stanowisko pracy
StPr/21/2541
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2021
wynagrodzenie od od 18,3 PLN

ZAKRES OBOWIĄZKÓW: prowadzenie ksiąg rachunkowych dla Klientów biura; sporządzanie kalkulacji i deklaracji podatkowych (VAT, CIT, PIT, IFT i in.); prawidłowe rozliczanie podatku VAT; uzgadnianie sald kont księgowych; sporządzanie sprawozdań finansowych, sporządzanie sprawozdań statystycznych oraz do NBP, raportowanie na potrzeby Klientów biura.
StPr/21/2538
data rozpoczęcia pracy od 18.06.2021
wynagrodzenie od od 3 000 do 4 000 PLN

wykonywanie usługi serwisu sprzątającego
StPr/21/2548
data rozpoczęcia pracy od 28.06.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

prace administracyjne, związane z organizowaniem niezbędnej dokumentacji oraz koordynowanie nadzorowanie prac podległego personelu
StPr/21/2542
data rozpoczęcia pracy od 01.08.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

POZYSKIWANIE KONTRAKTÓW/ZLECEŃ, W ZAKRESIE SPRZEDAŻY WYROBÓW HUTNICZYCH, ANALIZA OTRZYMANYCH ZAPYTAŃ OFERTOWYCH, OPRACOWYWANIE OFERT HANDLOWYCH, PROWADZENIE BEZPOŚREDNICH NEGOCJACJI HANDLOWYCH Z KLIENTEM, MONITOROWANIE REALIZACJI ZAMÓWIEŃ I ZAWARTYCH UMÓW Z KLIENTAMI
StPr/21/2557
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2021
wynagrodzenie od od 5 000 PLN

opieka nad mężczyznami nietrzeźwymi
StPr/21/2554
data rozpoczęcia pracy od 19.07.2021
wynagrodzenie od od 2 850 PLN

do uzgodnienia dyżury po 24 godziny
StPr/21/2555
data rozpoczęcia pracy od 19.07.2021
wynagrodzenie od od 45 PLN

przyjmowanie na magazyn i wydawanie z magazynu towarów prowadzenie dokumentacji magazynowej przychodowej i rozchodowej bieżąca kontrola stanów magazynowych i terminów przydatności do spożycia towarów utrzymanie ładu i porządku na magazynie
StPr/21/2556
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2021
wynagrodzenie od od 3 400 PLN

Staż dla osoby do 29r.ż. zarej. w tut. Urzędzie i spełni. kryteria projektu PO WER VI 1.1.2 Godz. odbywania stażu: pon.-pt. od 8:00 do 16:00. 1.Przeszkolenie w zakresie przepisów BHP i ppoż. 2.Zapoznanie ze strukturą organizacyjną firmy. 3.Zapoznanie się z funkcjonowaniem firmy oraz wykorzystywanymi narzędziami marketingowymi. 4.Uczestniczenie w szkoleniach wewnętrznych dotyczących reklamy internetowej. 5.Obsługa systemów reklamowych: Google Ads / Facebook Ads / Ceneo / Allegro ADS / Criteo. 6.Przygotowywanie treści reklamowych do kampanii reklamowych Google Ads. 7.Przygotowywanie treści reklamowych do kampanii reklamowych Facebook Ads. 8.Przygotowywanie treści reklamowych do kampanii reklamowych Allegro Ads. 9.Przygotowywanie treści reklamowych do kampanii reklamowych Criteo. 10.Przygotowywanie treści reklamowych do kampanii reklamowych Ceneo. 11.Analiza wyników kampanii przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi, m.in. Google Analytics. 12.Współpraca z grafikami. 13.Współudział w przygotowywaniu ofert. 14.Korzystanie z narzędzi marketingowych. 15.Przygotowywanie raportów z przeprowadzonych działań. 16.Analiza czasu poświęconego na zadania.
StPr/21/0543
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2021
wynagrodzenie od 1 489 PLN

REKLAMA