Zamknij
REKLAMA

Jak prawidłowo rozliczać faktury sprzedażowe na przełomie miesięcy?

13:07, 30.09.2020 | materiały partnera

Wiele firm prowadzących sprzedaż towarów lub usług rozlicza sprzedaż dokonaną w jednym miesiącu, fakturą wystawianą na początku następnego miesiąca. Jak prawidłowo rozliczyć w takiej sytuacji sprzedaż do celów VAT i jak właściwie ustalić moment powstania przychodu?

Jak prawidłowo rozliczyć VAT z faktury wystawniej na przełomie miesięcy?

Przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT zobowiązany jest do wykazania VAT należnego od dokonanych dostaw i świadczonych usług w okresie, w którym powstał obowiązek podatkowy od tych transakcji. W tym samym okresie powinien także ująć daną transakcję w ewidencji i deklaracji VAT.

Z zasady obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. W sytuacji jednak gdy klient wcześniej dokonał części lub całości zapłaty, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania (w stosunku do wpłaconej kwoty). W tym miejscu należy zaznaczyć, że podatnik nie ma obowiązku wystawiania faktury w momencie dokonania dostawy. Może to zrobić do 15. dnia następnego miesiąca od chwili dokonania dostawy, wyświadczenia usługi lub otrzymania zapłaty. Faktura może być także wystawiona przed dostawą, jednak nie wcześniej niż 30 dni. Moment wystawienia faktury nie wpływa przy tym na moment powstania obowiązku podatkowego.

Podobne zasady stosowane są w przypadku usług, dla których przyjęto nastające po sobie terminy rozliczeń i płatności. Usługę uznaje się wówczas za wykonaną z upływem każdego okresu rozliczeniowego, którego dotyczą płatności lub rozliczenia, aż do chwili zakończenia jej świadczenia. Faktura może być przy tym wystawiona później, co nie wpłynie na moment powstania obowiązku podatkowego. Sprzedawca może także wystawić dokument sprzedaży w dowolnym wcześniejszym terminie, jeśli posiada on adnotację, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że termin powstania obowiązku podatkowego w niektórych przypadkach ustalany jest w sposób szczególny. Dzieje się tak m.in. w przypadku usług budowlanych. Obowiązek podatkowy powstaje w momencie wystawienia faktury lub otrzymania zapłaty. Podobnie należy traktować rozliczenia z tytułu najmu, dzierżawy, sprzedaży mediów czy np. stałej obsługi prawnej i biurowej. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, jeśli została ona wystawiona przed terminem płatności.

Podatek dochodowy a faktury wystawiane na przełomie miesięcy

Zgodnie z art. 14 ust. 1c ustawy o PDOF i art. 12 ust. 3a ustawy o PDOP momentem powstania przychodu z działalności gospodarczej jest dzień wydania rzeczy, wykonania usługi lub zbycia prawa majątkowego, nie później jednak niż dzień otrzymania zapłaty lub wystawienia faktury. Oznacza to, że chwilę, w której powstał obowiązek podatkowy, wyznacza to zdarzenie, spośród wyżej wymienionych, które miało miejsce najwcześniej. Zasadę tę stosuje się także w odniesieniu do faktur wystawianych na przełomie miesięcy.

Moment powstania przychodu ustalany jest nieco inaczej w przypadku usług rozliczanych w okresach rozliczeniowych. Jeśli zatem dostawca i odbiorca ustalą, że usługa rozliczana jest w okresach rozliczeniowych, wówczas chwilą, w której powstaje przychód, jest ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na fakturze. Rozliczenia nie mogą się przy tym odbywać się rzadziej niż raz w roku.

Potrzebne Ci dobre biuro rachunkowe? Warszawa Wola to miejsce, gdzie znajdziesz naszą siedzibę. Powierz swoje sprawy księgowe i kadrowe profesjonalistom, abyś mógł więcej czasu poświecić na rozwój swojego biznesu. Nasi księgowi zawsze chętnie odpowiedzą na Twoje pytania i pomogą wybrać najlepsze rozwiązanie w każdej sytuacji. Efekta zaprasza do współpracy.  

(materiały partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA