Zamknij
REKLAMA

Ortyl i cały zarząd Podkarpacia z absolutorium i wotum zaufania [WIDEO]

12:03, 28.06.2022 | ks / za UMWP
Skomentuj Fot. Anna Magda / UMWP
REKLAMA

- Dziękuję radnym, pracownikom urzędu i jednostek samorządu województwa za pracę przy budżecie. Budżet to praca zespołowa przez 12 miesięcy, właściwie 7 dni w tygodniu. Ten budżet nie był łatwy. Cieszę się, że docenili Państwo nasze starania, aby w trudnym roku sprostać wyzwaniom - powiedział marszałek Władysław Ortyl tuż po przyznaniu zarządowi województwa absolutorium za 2021 rok.

Wotum zaufania oraz absolutorium dla Zarządu Województwa Podkarpackiego - takie były najważniejsze punkty czerwcowej sesji sejmiku województwa.  
Zanim tak się jednak stało radni poznali założenia Raportu o stanie Województwa Podkarpackiego w 2021 roku. To właśnie raport oraz prezentacja wykonania budżetu za 2021 rok były wstępem do głosowania nad wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Województwa Podkarpackiego. Zarząd otrzymał wotum zaufania i absolutorium przeważającą większością głosów.

Przed głosowaniem odbyła się wielogodzinna debata nad dwoma ważnymi dokumentami, które ukazują stanie województwa oraz jego budżet za 2021 rok. Głos w dyskusji zabrało wielu radnych.

Na początek tej części obrad marszałek Władysław Ortyl w swoim wystąpieniu skrótowo przedstawił założenia raportu, który  jest kompendium wiedzy, prezentującym inicjatywy, decyzje i działania Zarządu Województwa Podkarpackiego w 2021 roku oraz ukazującym ich wpływ na rozwój Województwa Podkarpackiego.

- Pandemia, która zdominowała rok 2020, nie ustąpiła w roku 2021. Nadal mocno oddziaływała na wszystkie sfery i dziedziny życia oraz miała wpływ na rozwój gospodarczy oraz spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego - powiedział marszałek Władysław Ortyl. 

- Widać to na przykładzie wskaźnika Produktu Krajowego Brutto. W związku ze zmniejszeniem się produkcji przemysłowej, zanotowano spadek PKB regionu. W 2020 r. w województwie podkarpackim wartość PKB stanowiła 99,2% poziomu z 2019 r. Chcę jednak zaznaczyć, że wskaźniki obrazujące potencjał oraz innowacyjność gospodarki są nadal wysokie na tle pozostałych województw w kraju, co pozwala wnioskować, że kryzys nie jest głęboki, a gospodarka szybko wróci do stanu sprzed pandemii - mówił podczas sesji Władysław Ortyl.

Marszałek podkreślał, że priorytetem działania Zarządu Województwa Podkarpackiego było zachowanie dobrej kondycji gospodarczej województwa.

- Podejmowaliśmy działania na rzecz wsparcia przedsiębiorców, poprzez m. in. wdrożenie nowego instrumentu finansowego REACT-EU w ramach RPO WP 2014-2020. Otrzymaliśmy  środki w wysokości 24 mln euro oraz realokowaliśmy łącznie niemal 90 mln euro.  Uruchomiliśmy  instrumenty wspierające regionalne firmy. Na pożyczkę płynnościową przeznaczonych zostało 220 mln zł, na  granty na kapitał obrotowy 40 mln zł, a na pożyczkę płynnościową Podkarpackiego Funduszu Rozwoju - 6 mln zł - mówił radnym w czasie debaty marszałek Władysław Ortyl.

Po kilkugodzinnej debacie nad raportem radni podjęli uchwałę w której udzielili wotum zaufania Zarządowi Województwa Podkarpackiego.  24 radnych głosowało za wotum zaufania, 5 radnych miało przeciwne zdanie.

Kolejną częścią czerwcowych obrad było rozpatrzenie sprawozdania finansowego Województwa Podkarpackiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok.

- Budżet ubiegłoroczny został zrealizowany na poziomie 80 procent. To nie jest imponujący wynik, ale w znacznej mierze wynika on z sytuacji covidowej , z odmów przedsiębiorców, którzy zrezygnowali z części pomocy, wynika z rezygnacji z inwestycji, które już mogły się  rozstrzygnąć przetargowo oraz z wydłużających się procedur – mówił na temat budżetu marszałek Władysław Ortyl - Przypomnę, że wzrost kosztów inwestycji powoduje, że firmy zwracają się o rekompensaty.  To jest bardzo trudny budżet, musimy te kryteria i argument wziąć pod uwagę i wtedy naprawdę możemy zobaczyć, jak było trudno. Niewykorzystane środki zostały rozdysponowane na kontynuacje inwestycji i została nam niewielka kwota. A przypomnę, że potrzebujemy też pieniędzy, na wkład własny do inwestycji na kolejny okres programowania - zaznaczył marszałek. 

Wydatki majątkowe zaplanowane w 2021 w kwocie 570.996.744,-zł zostały wykonane w wysokości 392.967.623,48 zł, tj. 68,82% planu. 

Po prezentacji stanowisk oraz dyskusji przyszedł czas na głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu Województwa Podkarpackiego. Radni udzielili absolutorium 24 głosami za, przy 5 głosach sprzeciwu.

Marszałek Ortyl dziękując za przyznane absolutorium podkreślał, że praca nad każdy budżetem jest wyzwaniem, w którego realizacji musi sprawnie działać cały zespół, dziękował tym samym skarbnikowi województwa, sekretarzowi oraz pracownikom urzędu oraz jednostek  podległych.

(ks / za UMWP)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
0%