Zamknij
REKLAMA

Politechnika Krakowska jednym z liderów polskiego środowiska akademickiego

00.00, 07.09.2022 Materiał Partnera
Fot. materiały PK.

Rozwiązania poprawiające komfort życia i mające duży potencjał komercyjny, udział w inicjatywach o ogromnym znaczeniu dla społeczeństwa, współpraca z przemysłem i doskonała baza laboratoryjna – Politechnika Krakowska ma do zaoferowania bardzo wiele, a jej pracownicy oraz studenci nie marnują czasu i swoją kreatywność przekuwają na niezwykłe projekty. Nie dziwi zatem fakt, że wyniki oceny dyscyplin naukowych, przeprowadzonej przez Komisję Ewaluacji Nauki, sytuują krakowską uczelnię pośród najlepszych w Polsce. PK wyrasta na jednego z liderów krajowego środowiska akademickiego. Osoby zainteresowane studiami wciąż mogą skorzystać z szansy dołączenia do grona żaków tej prestiżowej uczelni. 

Pod koniec lipca br. Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło wyniki ewaluacji za lata 2017-2021, a więc oceny dorobku i osiągnięć pracowników naukowych uczelni oraz instytutów badawczych. Niezależne gremium eksperckie oceniało jakość działalności naukowej w ramach dyscyplin nauki, uprawianych w danym podmiocie. Komisja Ewaluacji Nauki zwracała uwagę na publikacje naukowe w prestiżowych pismach i wydawnictwach, uzyskane patenty, realizowane projekty naukowe, a także efekty finansowe na jakie przekładają się badania naukowców oraz to, jaki mają wpływ na społeczeństwo i gospodarkę. Minister na tej podstawie przyznał dyscyplinom naukowym na uczelniach kategorie: A+, A, B+, B lub C.

Na Politechnice Krakowskiej poddano ocenie 8 wiodących dyscyplin naukowych. Wysoką kategorię A przyznano aż 7 z nich: architekturze i urbanistyce; automatyce, elektronice i elektrotechnice; inżynierii chemicznej; inżynierii lądowej i transportowi; inżynierii materiałowej; inżynierii mechanicznej; inżynierii środowiska, górnictwu i energetyce. Ponadto, jedna z najmłodszych dyscyplin naukowych uprawianych na Politechnice – informatyka techniczna i telekomunikacja – otrzymała kategorię B+. Ten znakomity dla PK wynik jest jednym z najlepszych w kraju. 

Dzięki tak wysokim ocenom dorobku naukowego, PK ma już prawo nadawania stopni naukowych w ramach wszystkich dyscyplin, które poddała ocenie. Wyniki ewaluacji mają wpływ na wysokość budżetowego wsparcia finansowego dla uczelni, a także przyczynią się do poszerzenia zakresu – bogatej już teraz – współpracy z firmami i instytucjami z kluczowych branż gospodarki. 

Ważne tematy pod lupą naukowców z PK

Prace prowadzone przez badaczy z Politechniki Krakowskiej często są odpowiedzią na poważne wyzwania i potrzeby społeczne. Od lat na uczelni realizowane są prace nad wykorzystaniem technologii wodorowych w przemyśle i gospodarce. W latach 2012-2016 na Wydziale Mechanicznym PK, pod kierunkiem prof. Marka Brzeżańskiego, realizowany był (ze środków europejskich) projekt dotyczący wykorzystania odpadowego wodoru do celów energetycznych. Dzięki tym pracom Katedra Pojazdów Samochodowych WM PK dysponuje obecnie samodzielnie opracowanym, nowoczesnym systemem wtryskowego zasilania wodorem tłokowych silników spalinowych. Nie dziwi więc fakt, że PK jest jednym z założycieli Śląsko-Małopolskiej Doliny Wodorowej – stowarzyszenia mającego na celu wspieranie rozwoju gospodarki wodorowej. Co więcej, w maju br. przedstawiciele uczelni podpisali porozumienie o utworzeniu Interdyscyplinarnego Centrum Innowacji 3W, które będzie upowszechniać ideę 3W – woda, wodór, węgiel – i pomagać we wprowadzaniu na rynek nowych technologii wodnych, wodorowych i węglowych. Centrum zajmie się również opracowaniem diagnozy potencjału i przygotowania strategii rozwoju technologii w obszarach 3W.

Zespół naukowców z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK opracował ekologiczną technologię, która pozwoli nawet o 90 proc. skrócić czas produkcji leków antydepresyjnych, przeciwnowotworowych i przeciwbólowych, a do tego wpłynie korzystnie na portfele pacjentów. Uniwersalna metoda bazuje na wykorzystaniu ultradźwięków jako niskoenergetycznej i skutecznej alternatywy dla klasycznych sposobów produkcji obecnie stosowanych w przemyśle farmaceutycznym. Eksperci podkreślają, że wykorzystanie ultradźwięków pozwala również na zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko. Nowatorskie zastosowanie polimerowych złączy podatnych do wzmocnienia konstrukcji remontowanych budynków, które uległy zniszczeniu lub osłabieniu – to z kolei rozwiązanie opracowane na Wydziale Inżynierii Lądowej pod kierunkiem prof. Arkadiusza Kwietnia. Wynalazek pomaga też zapobiegać uszkodzeniom konstrukcji narażonych na szkody komunikacyjne, górnicze, trzęsienia ziemi czy osuwiska. Wymienione rozwiązania to tylko przykłady wielu – indywidualnych i zespołowych – prac naukowych, które codziennie prowadzone są na wszystkich wydziałach uczelni. 

Pobudzamy studencką kreatywność

Dobry sposób na spędzanie czasu? Aktywnie i kreatywnie. Wiedzą o tym studenci Politechniki Krakowskiej, którzy chętnie udzielają się w ponad 90 kołach naukowych. Realizowane przez nich projekty mają szansę na dofinansowanie w ramach konkursu organizowanego przez FutureLab PK – jednostkę uczelni wspierającą studencką kreatywność. Od 2021 r. Politechnika prowadzi też program stypendialny z Własnego Funduszu Stypendialnego. Półrocznymi stypendiami nagradzani są studenci mający na koncie wybitne osiągnięcia badawcze, projektowe i publikacyjne. Nic więc dziwnego, że w tak sprzyjającym klimacie powstają wynalazki i rozwiązania, zdobywające uznanie w skali międzynarodowej i mające realny potencjał komercyjny. Przykładem są materiały hydrożelowe, które mogą pełnić rolę innowacyjnych opatrunków III generacji do zastosowania w leczeniu trudno gojących się ran. Prace nad nimi prowadzą studenci z Koła Naukowego Materiałów Funkcjonalnych SMART-MAT, działającego na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki. Ich wielofunkcyjne opatrunki, które m.in. nie przywierają do rany i dostarczają substancji o działaniu bakteriobójczym oraz wspomagającym gojenie, zostały docenione srebrnym medalem podczas jednej z większych wystaw wynalazków odbywających się w Europie.

W maju br. grupa studentów z Koła Naukowego Cosmo (Wydział Informatyki i Telekomunikacji) wysłała do stratosfery sondę o nazwie HABSat – urządzenie pomiarowe do przeprowadzania eksperymentów na wysokości ok. 30 km nad powierzchnią Ziemi. Sonda, po kilkugodzinnym locie, bezpiecznie wylądowała. Internauci mogli śledzić całą trasę przelotu za pomocą strony internetowej projektu. Misja miała kilka celów, wśród których niezmiernie istotne było zdobycie doświadczania i wiedzy niezbędnych do budowy nanosatelity. Niemniej pasjonujące są dokonania Koła Naukowego Inżynierii Materiałów Budowlanych Footprint. W skład tej grupy wchodzą studenci z Wydziału Inżynierii Lądowej oraz Wydziału Architektury, którzy stworzyli betonowy kajak o nazwie PKanoe. Łódka z powodzeniem unosi dwie osoby. Ponadto, beton tekstylny użyty do jej budowy jest bardziej ekologiczny niż ten tradycyjny. 

Współpraca i zaangażowanie

Politechnika Krakowska prowadzi szeroko zakrojoną współpracę z otoczeniem biznesowym. Oferuje m.in. wsparcie dla przedsiębiorstw, które chcą rozwijać swoje usługi i produkty, tak, by były innowacyjne i wyprzedzały konkurencję. Pomagają w tym zarówno naukowi eksperci uczelni, jak i choćby Centrum Transferu Technologii, które ułatwia nawiązanie współpracy w pracach badawczo-rozwojowych, a także wykonanie usług badawczych, eksperckich i szkoleniowych. Baza ofert technologicznych i zakres prac badawczych realizowanych na PK jest stale poszerzana. Współpraca z przedstawicielami różnych gałęzi przemysłu przynosi też wiele korzyści studentom – inicjuje praktyki i staże w czołowych firmach, które oferują młodym inżynierom stypendia oraz atrakcyjną pracę po studiach. Wiele z tych firm patronuje konkretnym kierunkom studiów, współtworzy ich programy kształcenia, daje dostęp do zaplecza technologicznego oraz dzieli się wiedzą dzięki wykładom i szkoleniom. Grono renomowanych przedsiębiorstw, które kooperują z PK jest bardzo duże. Są wśród nich m.in.: Astor, Grupa Azoty, Toyota, Nokia, NEWAG, PKP PLK, MAN, Siemens Mobility, ABB itd.

PK to także kuźnia kadr eksperckich dla ważnych projektów regionalnych i międzyregionalnych. Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej PK prof. Andrzej Szarata został niedawno przewodniczącym Rady Naukowej Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska. W Radzie Naukowej Stowarzyszenia, które działa na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Euroregionu i m.in. wspiera inicjatywy związane z ruchem turystycznym, zasiedli też inni eksperci z Politechniki. Specjaliści z PK działają w wielu eksperckich gremiach, zwłaszcza w obszarach architektury, budownictwa, transportu, inżynierii mechanicznej, inżynierii środowiska, energetyki, inżynierii i technologii chemicznej.

Infrastruktura badawcza na miarę XXI wieku

Badania naukowe na najwyższym światowym poziomie pracownicy, doktoranci i studenci Politechniki Krakowskiej mogą prowadzić m.in. dzięki wielu unikatowym laboratoriom, które dają niezwykłe możliwości badawcze. Laboratorium Badań Technoklimatycznych i Maszyn Roboczych czy powołane niedawno Centrum Badawcze – Laboratorium Ekstremalnie Niskich Temperatur należą właśnie do takich. Pozwalają testować obiekty inżynierskie, materiały i procesy technologiczne w skrajnie wysokich lub niskich temperaturach, przy narażeniach na ekstremalne czynniki pogodowe. Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego wiedzie prym w zakresie testowania technologii energooszczędnych, rozwiązań materiałowych, konstrukcyjnych i instalacyjnych oraz komfortu użytkowania budynków niskoenergetycznych. Możliwości badawcze Politechniki poszerzy niebawem Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej. To centrum badawcze będzie jednym z najnowocześniejszych w Europie. Posłuży do prowadzenia badań modelowych i symulacji komputerowych dotyczących dynamicznego oddziaływania na smog i przewietrzanie miast, a także eksperymentalnych badań wpływów środowiskowych i klimatycznych na rozwiązania inżynierskie. 

W ramach projektu Narodowa Sieć Metrologii Współrzędnościowej (NSMET), którego PK jest liderem, na terenie kampusu uczelni w Czyżynach ma powstać Laboratorium Ultraprecyzyjnych Pomiarów Współrzędnościowych. W placówkach naukowych NSMET, wyposażonych w specjalnie zaprojektowaną aparaturę badawczą, będą prowadzone najdokładniejsze pomiary współrzędnościowe na świecie. W efekcie oferta dla nauki i biznesu w dziedzinie metrologii będzie niezwykle szeroka i wesprze wszystkie dziedziny nauki i przemysłu – od zaawansowanej optyki i medycyny poprzez mechanikę, mechatronikę po energetykę. Niedawno w Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej uruchomiono unikatowe na polskich uczelniach stanowisko laboratoryjne do badań hydroenergetycznych, m.in. jazów, turbin wodnych oraz analiz odzysku energii z procesów przemysłowych. 

Warto podkreślić, że laboratoria PK to nie tylko wyspecjalizowane placówki badawcze. To także poligony dydaktyczne dla studentów Politechniki. Od ub. roku na uczelni funkcjonuje laboratorium Internetu Rzeczy (IoT), ufundowane przez firmę GlobalLogic. W nowocześnie zaaranżowanym i wyposażonym wnętrzu znajdują się stanowiska komputerowe ze specjalistycznym sprzętem, w tym zestawami mikrokontrolerów (Embedded Kits), służącymi do programowania systemów wbudowanych będących podstawą technologii Internet of Things, czyli sieci przedmiotów codziennego użytku, które mogą się ze sobą komunikować – wysyłać i odbierać dane – dzięki połączeniu z Internetem. 

Żacy z PK mają od kilku lat możliwość korzystania z wyjątkowego w skali kraju Laboratorium Inżynierii Ruchu Kolejowego (LIRK) na Wydziale Inżynierii Lądowej, wyposażonego w opracowany na uczelni symulator ruchu kolejowego. W LIRK studenci oraz pracownicy firm kolejowych mogą w bezpiecznych warunkach uczyć się kierowania ruchem kolejowym, także w sytuacjach nadzwyczajnych. Niezwykłe możliwości daje także jedyny na polskich uczelniach samodzielnie skonstruowany symulator tramwaju NGT6, który powstał na Wydziale Mechanicznym Politechniki. W jego skład wchodzi – wykonana od podstaw na wzór oryginalnej – kabina tramwaju, układ projekcji scenerii jazdy oraz specjalistyczne oprogramowanie komputerowe. Od 2021 r. symulator tramwaju wspomaga szkolenie kandydatów na motorniczych krakowskiego MPK. 

Dobrze skrojona oferta edukacyjna

Wysoki poziom naukowy, potwierdzony pozycją Politechniki Krakowskiej w międzynarodowych rankingach i wynikami ewaluacji, a do tego bogata współpraca z biznesem i gospodarką to świetne wieści dla studentów uczelni i kandydatów na studia. Mają zapewniony dostęp do najnowszej wiedzy i kształcenia prowadzonego przez ekspertów w najważniejszych branżach gospodarki. Krakowska uczelnia pilnie śledzi zapotrzebowanie rynku i dostosowuje swoją ofertę do zmieniających się trendów, dzięki czemu absolwenci nie muszą obawiać się o swoją przyszłość. Kandydaci na studia dostają szeroki wachlarz możliwości. Do wyboru mają ponad 30 kierunków studiów, wśród nich: inżynieria chemiczna i procesowa, budownictwo, energetyka, inżynieria środowiska, inżynieria i gospodarka wodna, odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna, gospodarka przestrzenna, inżynieria czystego powietrza, informatyka w inżynierii komputerowej, inżynieria materiałowa, fizyka techniczna, nanotechnologie i nanomateriały, a także kierunki artystyczne – architektura krajobrazu oraz inżynieria wzornictwa przemysłowego.

Rejestracja na studia na PK odbywa się elektronicznie. Warto jak najszybciej zapoznać się z harmonogramem i zasadami dotyczącymi rekrutacji, a także szczegółami oferty edukacyjnej. Wszystkie niezbędne informacje znajdują się na Portalu Rekrutacyjnym pod adresem rekrutacja.pk.edu.pl. Tam również możliwość przejścia do systemu elektronicznej rejestracji.

(Materiał Partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMABiżuteria i zegarki - porównaj na Ceneo
0%