Zamknij
REKLAMA

Kim jest dostawca usług logistycznych?

11:59, 18.08.2021 | Materiał partnera

Dostawcy usług logistycznych to firmy, które świadczą usługi logistyczne dla innych firm. Dawniej dostawcy usług logistycznych pełnili głównie funkcję transportową, obecnie oferowane są również usługi dodatkowe, takie jak magazynowanie, kompletacja i pakowanie. Dostawcy usług logistycznych mogą na przykład skoncentrować się na określonych towarach, takich jak żywność, meble lub materiały budowlane lub specjalizować się w specjalnych rodzajach ładunków, takich jak drobnica, listy, palety lub kontenery. Ponadto można skupić się na niektórych sektorach, takich jak przemysł stalowy, motoryzacyjny czy chemiczny.

Usługi logistyczne - jakie są typowe zadania dla dostawców?

Dostawcy usług logistycznych pełnią różne funkcje w łańcuchu dostaw:

 • Zarządzanie magazynem: przejęcie transportu towarów w obrębie magazynu.
 • Kompletacja: przeprowadzanie wszystkich faz kompletacji i przygotowania zamówienia, w tym pakowania.
 • Powierzchnia magazynowa: wynajem powierzchni magazynowej na metr sześcienny, na jednostkę, na kilogram zapasów, na procent deklarowanej wartości towaru itp.
 • Transport i dystrybucja produktów: zarządzanie flotami transportowymi, które obejmują całą sieć dystrybucji od magazynu do ostatniej mili. Lub specjalizujemy się tylko w części transportu.
 • Zarządzanie zapasami: kompleksowa kontrola stanów magazynowych klienta.

Według jakich klas wydajności można sklasyfikować dostawców usług logistycznych?

 • 1PL - First Party Logistics Service Provider: Są to głównie klasyczne transportery.
 • 2PL - Second Party Logistics Service Provider: Są to głównie klasyczni spedytorzy.
 • 3PL - Zewnętrzny dostawca usług logistycznych: Są to dostawcy usług logistycznych zintegrowanych z systemem, którzy oferują swoim klientom rozwiązania logistyczne dostosowane do ich potrzeb. Masz własną infrastrukturę.
 • 4PL - Fourth Party Logistics Service Provider: Są to dostawcy usług, którzy obsługują procesy logistyczne firmy bez konieczności wnoszenia własnych aktywów materialnych i wybierania odpowiednich usług od dużej liczby dostawców zewnętrznych.
 • LLP - Lead Logistics Provider: Jest to usługodawca, który utrzymuje globalną sieć i w razie potrzeby kupuje najbardziej efektywne rozwiązanie na rynku, które posiada własne możliwości. Firma LLP wyłoniła się z operatora 4PL, ponieważ ten ostatni z reguły nie kupuje własnych zdolności transportowych i magazynowych, a jedynie kupuje operacyjne usługi logistyczne.

Zalety (i wady) outsourcingu do dostawcy usług logistycznych

Zanim firma zdecyduje się zlecić zarządzanie logistyką dostawcy usług logistycznych, należy wziąć pod uwagę zalety i wady:

Korzyści dostawców usług logistycznych dla klienta

 • Standaryzacja kosztów logistyki poprzez zwiększenie wydajności i elastyczności
 • Zmniejsz wielkość zapasów i popraw dokładność oraz identyfikację logistyczną
 • większa zdolność adaptacyjna w obliczu szybko zmieniającego się popytu
 • Wzrost jakości obsługi logistycznej poprzez odpowiednią specjalizację

Wady outsourcingu logistyki

 • Utrata kontroli nad procesami logistycznymi, co jest ważne dla sprawnego funkcjonowania firmy
 • Ryzyko rozwoju wysoce zależnych relacji pomiędzy dostawcą usług logistycznych a firmą

Taka decyzja ma istotny wpływ na planowanie korporacyjne, dlatego wymagana jest szczegółowa analiza zalet i wad poszczególnych dostawców usług logistycznych oraz rygorystyczny proces selekcji.

(Materiał partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
0%