Zamknij
REKLAMA

Strategie rozwoju przedsiębiorstw w warunkach restrukturyzacji

12:55, 21.09.2021 | Materiał partnera

Postępowanie restrukturyzacyjne to rozwiązanie wprowadzone ustawą z dnia 15 maja 2015 r. prawo restrukturyzacyjne, które ma na celu uniknięcie upadłości dłużnika poprzez zawieszenie wymogu zobowiązań oraz stworzenie szansy na zawarcie układu z wierzycielami. Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest ochrona dłużnika, przy jednoczesnym uszanowaniu interesów wierzycieli.

Cechą wspólną przedsiębiorstw w restrukturyzacji jest trudna sytuacja finansowa, objawiająca się najczęściej utratą płynności finansowej, czyli niemożnością wywiązania się z bieżących zobowiązań finansowych. Następstwem owej trudnej sytuacji jest ograniczony dostęp do finansowania oraz utrudnione możliwości rozwoju.

Strategie przedsiębiorstw w restrukturyzacji skupiają się wokół działań wymagających niskich nakładów kapitałowych. Przedsiębiorstwa te, w obliczu ograniczonych możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego, zmuszone są poszukiwać środków restrukturyzacyjnych wewnątrz organizacji.

Spółki w restrukturyzacji opierają się na rozwoju organicznym, inaczej nazywanym ewolucyjnym. Podstawą rozwoju organicznego jest wprowadzanie małych zmian niewielkim nakładem kosztów. Do głównych działań podejmowanych w ramach restrukturyzacji należą: rozwój najbardziej rentownych części działalności, optymalizowanie wewnętrznych procesów, czy szukanie nowych źródeł dochodu poprzez wykorzystanie istniejących zasobów. Wszelkie zmiany w modelu biznesowym przedsiębiorstwa muszą być dokonywane z uwzględnieniem utrudnionego dostępu do źródeł finansowania.

Do podstawowych sposobów pozyskiwania środków na działania restrukturyzacyjne należą: zbycie aktywów nieoperacyjnych, mniej rentownych części biznesu oraz redukcja zatrudnienia i pozostałych kosztów operacyjnych. Aktywa nieoperacyjne obejmują najczęściej nieruchomości inwestycyjne lub papiery wartościowe.

 Więcej informacji na temat postepowań restrukturyzacyjnych z perspektywy finansów przedsiębiorstw znaleźć można m.in. na stronie internetowej firmy doradczej CMT Advisory: https://cmt-advisory.pl/co-robimy/corporate-finance/doradztwo-restrukturyzacyjne/ 

Postępowanie restrukturyzacyjne to rozwiązanie wprowadzone ustawą z dnia 15 maja 2015 r. prawo restrukturyzacyjne, które ma na celu uniknięcie upadłości dłużnika poprzez zawieszenie wymogu zobowiązań oraz stworzenie szansy na zawarcie układu z wierzycielami. Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest ochrona dłużnika, przy jednoczesnym uszanowaniu interesów wierzycieli.

Cechą wspólną przedsiębiorstw w restrukturyzacji jest trudna sytuacja finansowa, objawiająca się najczęściej utratą płynności finansowej, czyli niemożnością wywiązania się z bieżących zobowiązań finansowych. Następstwem owej trudnej sytuacji jest ograniczony dostęp do finansowania oraz utrudnione możliwości rozwoju.

Strategie przedsiębiorstw w restrukturyzacji skupiają się wokół działań wymagających niskich nakładów kapitałowych. Przedsiębiorstwa te, w obliczu ograniczonych możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego, zmuszone są poszukiwać środków restrukturyzacyjnych wewnątrz organizacji.

Spółki w restrukturyzacji opierają się na rozwoju organicznym, inaczej nazywanym ewolucyjnym. Podstawą rozwoju organicznego jest wprowadzanie małych zmian niewielkim nakładem kosztów. Do głównych działań podejmowanych w ramach restrukturyzacji należą: rozwój najbardziej rentownych części działalności, optymalizowanie wewnętrznych procesów, czy szukanie nowych źródeł dochodu poprzez wykorzystanie istniejących zasobów. Wszelkie zmiany w modelu biznesowym przedsiębiorstwa muszą być dokonywane z uwzględnieniem utrudnionego dostępu do źródeł finansowania.

Do podstawowych sposobów pozyskiwania środków na działania restrukturyzacyjne należą: zbycie aktywów nieoperacyjnych, mniej rentownych części biznesu oraz redukcja zatrudnienia i pozostałych kosztów operacyjnych. Aktywa nieoperacyjne obejmują najczęściej nieruchomości inwestycyjne lub papiery wartościowe.

 Więcej informacji na temat postepowań restrukturyzacyjnych z perspektywy finansów przedsiębiorstw znaleźć można m.in. na stronie internetowej firmy doradczej CMT Advisory: https://cmt-advisory.pl/co-robimy/corporate-finance/doradztwo-restrukturyzacyjne/ 

(Materiał partnera )
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
0%