Zamknij
REKLAMA

Rozwód bez orzekania o winie w Jarosławiu, jak to zrobić?

20:59, 16.09.2020 | Materiał zewnętrzny

Osoby, które chcą w łagodny sposób zakończyć swoje małżeństwo, najczęściej wybierają rozwód bez orzekania o winie. Ten rodzaj rozstania może zostać również ustalony przez sąd, kiedy nie da się określić, kto z małżonków jest winien zepsucia współżycia.

Jak złożyć wniosek rozwodowy bez orzekania o winie w Jarosławiu?

Pierwszym krokiem, aby uzyskać rozwód bez orzekania o winie, jest napisanie pozwu i przesłanie go do sądu.

Pismo musi zawierać:
• dane obu stron (imię nazwisko, adres korespondencyjny, numer PESEL),
• datę i miejsce, w którym zostało napisane,
• wyznaczenie sądu, powinna być nim placówka, która znajduje się w okręgu ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków,
• opisanie co strona chce uzyskać np.: rozwiązanie małżeństwa, alimenty na małoletnich, uregulowanie władzy rodzicielskiej itp.,
• uzasadnienie pozwu,
• podpis osoby, która składa wniosek.

Prawidłowe stworzenie wniosku, usprawni przebieg całej rozprawy. Prawnik z Jarosławia pomoże Ci go odpowiednio napisać. Gdy już pismo zostanie przesłane, następuje wyznaczenie sędziego i przesłania pisma do drugiej strony. Następnie zostanie wyznaczony termin rozprawy, przesłuchanie świadków oraz wydanie wyroku rozwiązania małżeństwa, a czasami oddalenie go. Następuje to bardzo rzadko, sąd może podjąć taką decyzję, kiedy rozwiązanie małżeństwa nie zgadzałoby się z normami społecznymi np.: schorowany małżonek zostałby bez opieki.

Kiedy nie można ustalić winnego rozpadu małżeństwa?

Żeby określić, kto jest winien zakończenia małżeństwa, trzeba udowodnić, że to jedna strona się do tego przyczyniła. Jeden z małżonków popadł w nałóg, stał się agresywny itp. to odpowiednie powody, aby określić jego winę. Jednak niezgodność charakterów, celów życiowych czy wyznawanych wartości, nie jest powodem, aby oskarżać jedną osobę o zakończenie małżeństwa.

Złożenie wniosku o zaniechanie orzekania o winie

Jeśli małżonkowie nie chcą, aby podczas procesu jedna ze stron była uznana za winną. Muszą złożyć wniosek do sądu, z prośbą o rozwód bez orzekania o winie. Wtedy uznaje się, że żadne z nich nie przyczyniło się do zakończenia pożycia. Jeśli małżeństwo nie złoży takiego wniosku, sąd podczas sprawy rozwodowej będzie musiał określić, kto jest winien. Może on uznać, że:

1. Winna jest jedna strona,
2. Małżonkowie oboje są winni rozpadu małżeństwa,
3. Związek rozpadł się bez winy małżonków.

O ostatniej opcji może zadecydować sąd, gdy podczas rozprawy nie będzie dało się określić, kto jest odpowiedzialny za rozpad małżeństwa albo jeśli małżonkowie złożą wniosek, o którym pisaliśmy powyżej.

Ile kosztuje rozwód bez orzekania o winie w Jarosławiu?

Na samym początku osoba, która składa wniosek o rozwiązanie małżeństwa, będzie musiała uregulować płatność w wysokości 600 zł. Jest to ogólna opłata, którą muszą opłacić wszystkie osoby, które chcą zakończyć swój związek. Po rozprawie sąd zdecyduje o oddaniu 300 zł i nakaże pozwanemu przekazać drugiej stronie 150 zł.

Dlaczego orzekanie o winę podczas rozwodu jest istotne?

Najważniejszym powodem jest to, że żadna ze stron, której małżeństwo zakończyło się rozwodem bez orzekania o winie, nie może starać się o alimenty na siebie. Czasami po zakończeniu pożycia jedna ze stron znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. Gdy rozwód został orzeczony o winie drugiej osoby, może być ona w obowiązku alimentacyjnym na rzecz małżonka. Zdarza się również tak, że sąd nie określił, która ze stron jest odpowiedzialna za zakończenie małżeństwa, ale i tak jedno z nich będzie musiało płacić alimenty na drugiego, jeśli on znajduje się w niedostatku. Dlatego, jeśli da się orzekać o winę, to należy o to walczyć, ponieważ po zakończeniu małżeństwa, wiele osób może być w trudnej sytuacji materialnej.

Ile trwa rozwód bez orzekania o winę?

Zazwyczaj ten rodzaj zakończenia małżeństwa trwa krótko. Jeśli obie strony mają wszystko ustalone, rozwód może zostać orzeczony nawet podczas jednej rozprawy. Jeśli jednak podczas rozprawy sąd zauważy jakiś spór między stronami, proces może się znacząco przedłużyć. Nawet do 6 miesięcy. Podział majątku podczas rozwodu bez orzekania o winie.

Podział majątku wspólnego zazwyczaj następuje podczas osobnej rozprawy niż tej podczas rozwodu. Jednak jeśli małżonkowie mają już ustalone, jak podzielić majątek, sąd może to uprawomocnić podczas rozprawy rozwodowej. Jednak, jeśli małżonkowie nie są zgodni co do podziału majątku, muszą wnieść wniosek o osobną rozprawę, która rozwiąże tę kwestię. Warto dodać, że obie strony mogą starać się o podzielenie ich wspólnego majątku. Nie ma również znaczenia, ile minęło lat od rozwodu, ponieważ takie sprawy nie ulegają przedawnieniu.

Jeśli chcą mieć Państwo pewność dobrze poprowadzonej swojej sprawy, zapraszamy do naszej kancelarii http://www.adwokatkusagajur.pl/
 

(Materiał zewnętrzny)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA